Supervision – Erhvervsliv

Få hjælp og inspiration til konkrete spørgsmål og udfordringer i arbejdet med mennesker. Sammen sætter vi fokus på, at etikken og den faglige standard er i top.

Supervision kan hjælpe dig med at navigere i de udfordrende og komplekse spørgsmål, hvor den menneskelige faktor er i spil. Fx når du oplever etiske dilemmaer og krydspres. Eller når du oplever at skulle gå på kompromis med dine personlige værdier.

Supervision for ledere og vidensmedarbejdere sætter fokus på klarhed, fornyelse, resultater og trivsel. Vi bruger både faglighed og personlighed til at navigere i en kompleks dagligdag. Derfor er det afgørende at vi også tør kigge på vores blinde vinkler og fokusere på det, der udfordrer allermest. Med supervision udvikler du selvindsigt og personligt overskud, som styrker din robusthed og indlevelsesevne.

 

 

Supervision – Psykoterapi

Vi arbejder i supervision på flere niveauer – alt efter dit behov, den aktuelle supervisions fokus og dine ønsker for din egen udvikling som terapeut.

Fokus kan fx være konkret på teknikker og metoder. Det kan også integrere kreative tilgange som visualisering, aktiv imagination samt alle former for symbolarbejde ud i det legende. Vi inkluderer meditative tilgange, tegning, fortælling m.m., har fokus på det helhedsorienterede og søger integration fremfor adskillelse. Endelig kan fokus være på den transpersonlige supervision – supervisionen som et retreat: at stoppe op, lytte, åbne opmærksomhed og bruge intuitionen som et bærende element i dit arbejde.

Vi integrerer sammenhænge mellem krop og psyke, og vi arbejder med hjertebevidsthed og forbundethed.