Naturens ramme

At bruge naturen i den terapeutiske proces er en stærk og afbalancerende ramme. Krop og nervesystem afbalanceres; et system i ’high arousal’ falder til ro. Du finder ind i en restorativ hvile som genopbygger i sjælens egen rytme.

At læne sig ind i den større sammenhæng og intelligens, som omgiver os i naturen fungerer støttende med terapeutisk guidning.

Naturterapi kan stå alene eller fungere i kombination med andre terapeutiske processer.