Transpersonlig terapi​

Spiritualitet som levende udtryk kan bedst udtrykkes og mærkes gennem den livfulde kontakt og forbundethed vi er født af.

At være i dyb forbundethed uden at skulle udlede noget bestemt af denne forbundethed giver sindet et åben rum til at opleve og undres uden tolkning; mulighed for at række langt ind i vågen, levende mysticisme, evne til at disintegrere allerede eksisterende verdensbilleder for at åbne for unik indsigt og væren.