GUIDED BY LIFE

Et samarbejde mellem Ameyo Barfred-Dixon & Lene Alsbæk Nielsen

Efteruddannelse til psykoterapeuter og andre • Maj 2022
Tag et spring ind i professionel terapeutisk procesbevidsthed, der forener fokus på krop, sind og ånd og bringer flow til holdte, afspærrede eller endnu u-udlevede områder således at vi kan udfolde os mere frit.
I maj 2022 udbyder vi en efteruddannelse til terapeuter og andre, der arbejder professionelt med mennesker. Vi arbejder blandt andet med at

  • finde og følge nye dimensioner i det terapeutiske felt
  • arbejde med skærpet lydhørhed: følge og udfolde de strømninger, klienten bringer med
  • opfange, relatere til og arbejde med den bagom liggende stilhed
  • integrere dyb afspænding samt meditativ bevidsthed
  • gribe og bruge symbolsprog og billeder, når de opstår i processen
  • kunne tune ind på og bruge nu’ets muligheder i krop, sind og ånd dels singulært, dels som udtryk for ét samlet livsflow.

Læs mere på GuidedbyLife.com og tilmeld dig uddannelsen

’Dråbe’ online forløb: lydfiler, der guider dig til dybt, levende nærvær
Denne særlige, livsforvandlende praksis vil bringe livfuldhed og ro, og du vil opleve mærke hvordan du for hver uge lander på en ganske særlig måde i dig selv og i verden. Når du har praktiseret et stykke tid, vil du mærke forandring i relation til hvordan du er i dig selv, i verden og med andre.
Livsboblende, styrkende, levende og glædesfyldt praksis.
Kan kombineres med bookning af Zoom samtaler.

Læs mere på GuidedbyLife.com og køb forløbet

Når jeg hviler i blikket og min lytten på denne måde, oplever jeg et meget mærkbart skift i væren. Det føles som en bølge, der bevæger sig fra midten af min væren og ud; der bliver mere ’space’ i vævet i min krop, jeg bliver ’bredere’; det føles som meget konkret mere massefylde til alle sider. Balancen bliver forskudt en smule ind og tilbage. Min væren, min opmærksomhed navigerer bagud, fremad, til siderne, opad og nedad – alt omkring mig bliver åbnet samtidigt med at jeg føler mig dybt forankret her og nu.

Det føles som om det støttes af en opbremsning i tempo. Så vækkes mine sanser, de ’kan nå at følge med’. De kan lande i mig; i min midte, i min væren. Det sanses som en åben, flydende væren, i kontakt med liv – i luft, jord, himmel, buske, træer, dyr og mennesker.
Der er som en vidunderlig bølge af livfuldhed, i mig og i mødet med andet liv. En kærlig og intelligent samhørighed; jeg er forbundet, du er forbundet, vi er forbundet alt er forbundet.