Spirituelment

Spirituel Mentoring

Mit afsæt i arbejdet med spirituel mentoring er tidløs mysticisme; forståelse af mennesket som spirituelt funderet væsen, i dybeste meningsgivende samhørighed med alt liv. Det er den spirende kilde i dig der er fokus på; ikke en præ-defineret spiritualitet. En tilbagevenden til det dybeste i dig.

Velkommen…

At være i dyb forbundethed uden at skulle udlede noget bestemt af denne forbundethed giver sindet et åben rum til at opleve og undres uden tolkning; mulighed for at række langt ind i vågen, levende mysticisme, evne til at disintegrere allerede eksisterende verdensbilleder for at åbne for unik indsigt og væren.

Velkommen til et værens-rum der holder tilliden i det dybeste, således at du kan åbne dig for forbundethed, ro, kærlighed, viden om at alt er ok, at vi KAN langt mere end vi tror, vi ER langt mere end vi tror, at vi altid vender tilbage til den vi er.

Alt det, der ‘holder os’ er intelligent ud over vor egen formåen som noget vi aldrig tidligere har kendt,

Af hjertet, velkommen.