Psykoterapi

Det vigtigste i en psykoterapeutisk proces er dit eget dybtfølte ønske om forandring – samt et trygt, nærværende og dybt autentisk rum mellem din terapeut og dig.
Det terapeutiske rum er dit private, personlige fristed. Du får dig selv at se: de aspekter af dig selv du har forladt eller ønsker at forlade, og som du gennem terapiforløbet bliver i stand til at transformere og integrere med fylde og mening. Et forløb kan blandt ud over dialog fx spænde fra drømmearbejde over musik og bevægelse til tegning og refleksionsøvelser – alt efter hvad præcis du har brug for.

I din personlige livshistorie er også en fortælling om hvem du er og hvad du gerne vil fastholde som ‘dig selv’ samt hvad du ønsker at skubbe fra dig.
Jo mere du skubber fra dig, jo større risiko for at du oplever fremmedgørelse: det du skubber fra dig, er aspekter af dig selv; kilder til egen kraft som måske udtrykker sig uheldigt og uønskeligt fordi de har været skubbet væk og dermed ikke har kunnet vokse op og blive voksne, bevidste og afbalancerede i udtrykket.
Jo mere du tager til dig, jo bredere og dybere bliver din væren (jeg-oplevelse) og evne til at rumme livet på en konstruktiv og med-skabende måde.

Det terapeutiske arbejde har meget forskellig varighed og tager afsæt i mange forskellige livssituationer; fx sorg, livskriser, overgangsalder, svære relationer, stress. Det kan også handle om et ønske om at bevæge sig ud over det kendte; fx opdage din spiritualitet, genopdage dig selv, finde dit dybe og stærke selvværd eller at blive klar til ’high performance’.