Selvværd

Selvværd

Selvværd er et mix af hvordan det føles at være sig selv – og det at møde verden. Et lavt selvværd våger som en høg over vores optræden og resulterer i selvbebrejdelser og en følelse af at der er skruet ned for livsblusset. Tanker om at ’de andre’ når som helst kan opdage, at jeg ikke er så god eller så kærlig som de tror, plager.

Et lavt selvværd lægger en dæmper på alt, der har med livsudfoldelse at gøre.

Det kan have sin rod i en barndom, hvor du ikke har mærket accept og kærlig favnen af hvem du var. Eller i oplevelser som voksen, i parforhold eller livsrammer, der har sat din eksistens i spil på en usund måde.

Det terapeutiske rum er en tryg og rummende ramme – et fristed, hvor du arbejder med at styrke dit selvværd og modet til at fylde mere og tage livet ind. Vi arbejder sammen med at generobre krop, følelser og sjæleliv, så du etablerer et solidt hjem i dig selv: en tryg, inderligt kærlig base med øget energi til at leve og udfolde dig.