Relationer

Relationer

Uanset hvilke relationer du har til andre mennesker, indebærer de personlige udfordringer. Såvel til familie som til venner, kolleger eller en særlig anden, du vælger at leve sammen med. 

Begyndelser er som regel inspirerende og spændende, men især i parforhold eller i tætte familierelationer kan forskelligheder i personlighed og ønsker eller behov i forhold til livet som helhed skabe konflikter. Hvordan rummer du den andens – de andres – behov og ønsker uden at underkende dine egne? Hvordan følger du dine uden at underkende de andres? 

Den livsramme man får skabt, kan også vise sig at være for snæver eller for presset. Hvordan får du taget stilling til hvad du nu ønsker i stedet – og får taget de første skridt til forandring?  

Brud i relationer  

er en sårbar livsovergang, som konfronterer en med svære følelser og tanker, samtidig med at livet går videre og skal håndteres som altid. Det kan endda være, at du som fx i en skilsmisse også står midt i et væld af uvante praktiske opgaver og familiemæssig sorg, der kalder. 

Her kan du i en terapeutisk proces få rum og støtte til at forstå, rumme, acceptere og arbejde dig gennem de mange opgaver og facetter, så du lander hel og med større kapacitet på den anden side af din forandringsproces.