KØBSBETINGELSER for online FASCIA træning

Køb: Du kan købe adgang til pakker med Fascia Velvære træningssessioner

Fortrydelsesret: For denne online service gælder, at du ikke kan fortryde købet af tjenesteydelsen, når denne allerede er leveret. Din fortrydelsesret ophører ved første login på den træningspakke, du har købt. 

Login og adgang til træningspakker: Et login er personligt og starter på dagen for betaling på hjemmesiden. Et login må ikke benyttes af andre end medlemmet. Som forbruger følger hæftelsesreglerne af betalingstjenesteloven, hvorefter medlemmet kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af træningspakken.

Optagelse og videredistribuering: Enhver form for optagelse og videredistribuering af træningsvideoer er ikke tilladt.

Deltagere under 18 år: Er en person under 18 år kan køb af træningspakker kun opnås, hvis en værge køber adgang til træningspakken for personen for værgens regning og ansvar. 

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. En deltager er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter efter Fasica Velvære Online anvisninger.

Datapolitik: Du har læst og accepterer Datapolitikken som du finder på hjemmesiden. 

Sikkerhed: Adgangskoden kan misbruges. Pas derfor på den. Det er medlemmets ansvar at holde denne personlig.

Ændring af købsbetingelser: Fascia Velvære kan til enhver tid ændre købsbetingelserne inkl. priser.