HvemErJeg

Hvem er jeg?

Mange af os har aldrig rigtig fået lov at mærke, hvem vi er. Ganske enkelt fordi ikke mange i verden matcher dette og dermed ikke kan give det videre til andre; heller ikke til egne børn. Det resulterer i et usikkert ståsted i livet, fordi man ikke kender til den indre stemme eller det indre kompas, der kan lede på vej.

Andre af os har en god fornemmelse af hvem vi er, og hvad vi står for – men har i perioder brug for at genopdage os selv, fordi vi ændrer os undervejs i livet og har brug for at lytte til ændringerne.

Med vores hverdag, som ofte er meget praktisk rettet og rationelt målstyret, tillægges det dybe indre liv – følelser, tanker og drivkraft – ikke samme fokus og vægt. Det giver typisk symptomer som

  • utilfredshed – jeg er ikke glad for det liv, jeg har
  • uro; rastløshed – jeg længes efter noget, men ved ikke hvad
  • irritation, vrede – i forhold til mig selv, situationer og alle andre
  • depressive tanker og følelser – min livsappetit er ikke så stor, som jeg kunne drømme om.

Spirituel mentoring er at give plads og rum til at finde en balance mellem det indre og det ydre. At finde din stemme og din særlige klangbund i det indre. Det er en opdagelsesrejse, som forløser det der er frosset og aldrig givet plads. Når det gives plads, varme og opmærksomhed, spirer dit indre liv. Du vil opleve, at sansninger, tanker og følelser som du aldrig havde i situationer hvor der ikke var plads til dig, gemmer sig og åbner dig som menneske, til et liv hvor du trygt, stærkt og sikkert kan hvile i dig.