Sorg

Sorg

At mærke døden på tæt hold er en dybt forandrende proces; en oplevelse der ryster og konfronterer dig. Det kan være svært at finde tilbage til livet, for tabet påvirker dig eksistentielt og forandrer din relation til verden, til dig selv og andre mennesker.

Svære tab rejser ofte spørgsmål der kredser om livsindhold, livsmening, hvor man er i forhold til sine relationer – og om livet i forhold til døden selv.

Det kan blive en meget ensom proces, og derfor kan det være trygt og givende at starte et terapeutisk forløb, hvor du bliver mødt med plads til hvad du mærker, føler og tænker.

Dét der er lige nu og her, uden at behøve at være noget bestemt. Plads til at udfolde det over tid, så du lander i livet igen efter afsked med det du har mistet, et goddag til det som du ønsker at tage med dig og det, som du skal udvikle for at mestre det nye liv, der nu skal til at udfolde sig.