horisonter

Nye Horisonter

Find dit stærke, personlige afsæt i livet, når du med et psykoterapeutisk forløb sætter fokus på at opdage, udforske og gøre oplevelsen af liv rigere og dybere, mere meningsfyldt.

Terapi kan have afsæt i et ønske om at hvile (stærkere) ind i din egen fine, afbalancerede autenticitet. En gave til dig selv, i et forløb der bevæger sig stadig dybere og bredere, og hvor den selv-integrerende proces fylder i stadig højere grad. En udfordring og modning af livsperspektiver, der sætter dig i stand til nuanceret at vælge og ville det liv, du lever.

Vi arbejder fx mytisk og symbolsk med broerne mellem det bevidste og det dybereliggende materiale; i spændingsfeltet mellem drømme og vågen tilstand, kropsligt forankret med stadig større forbundethed og bevidsthed, eller med meditativ praksis i forskellige livszoner.