LN02_web200
Et medlemskab i Dansk Psykoterapeutforening er din garanti for kvaliteten af uddannelsesmæssig baggrund og etisk grundlag.
Primær uddannelse
Læreruddannet
Cand.mag. psykologi og pædagogik
DS Projektleder
ID Spirituel Mentor
ID Integral Psykoterapeut
Psykoterapeut MPF
Supervisor
Fascial Flow Guide

Lene Alsbæk Nielsen, Psykoterapeut MPF, Mentor

Den dybe, meningsgivende væren ind i det som omslutter os alle er min bevæggrund og grundlæggende perspektiv. Jeg tilbyder terapi med særligt fokus på udfoldelse af dit indre nærvær. Mit speciale er at skabe en dyb, stærk og sikker indre forankring, der fungerer som dit kompas og skaber plads og rum til afbalanceret udvikling.

Jeg har hele livet beskæftiget mig med personlig og åndelig udvikling. For mig er nærvær og autenticitet nøgleord i min egen udviklingsproces, og jeg arbejder til stadighed på at lytte ind og være opmærksom på hvad der rører sig i det dybeste. Det giver ro, nærvær og kærlig dybde.

Min baggrund
Mit fundament for at arbejde med psykoterapi og mentoring er en kandidatgrad i psykologi, en 4-årig uddannelse og certificering som ID Psykoterapeut samt en 2-årig uddannelse og certificering som ID Mentor.
Jeg modtager løbende supervision for at sikre et konstant højt fagligt niveau, ligesom jeg jævnligt deltager i efteruddannelse, kurser, seminarer og andre aktiviteter der supplerer min faglighed.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening og arbejder under foreningens etiske retningslinjer. 

 

Siden jeg blev født har jeg været drevet af en viden om, at verden er så meget mere, så meget større og smukkere end den, der præsenteres blandt mennesker almindeligvis.

At gå på Jorden, blandt græsstrå og gamle træer, havet der hvisker og brøler og himlen der med sine vinde rusker op i sjælen… har været min fornemmeste uddannelse. At holde mine rødder tro mod min oprindelse mens jeg har trådt mine skridt i menneskeverdenen min fornemmeste opgave.

Det, der skal kvalificere mig, er den måde jeg lytter til dig på.